Σκυρόδεμα - Ανοιχτόχρωμο
Ambient Glue Plus | AMGP40049
Μήκος: 130,5 cm
Πλάτος: 32,7 cm
Πάχος: 2,5 mm
m² / πακέτο: 3,841 m²
σανίδες/πακέτο: 9
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Warranty document (PDF, 316kb)
Floor heating (PDF, 184kb)

Σχετικά δάπεδα