Δρυς driftwood - Μπεζ
Balance Glue Plus | BAGP40018
Μήκος: 125,6 cm
Πλάτος: 19,4 cm
Πάχος: 2,5 mm
m² / πακέτο: 3,655 m²
σανίδες/πακέτο: 15
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Warranty document (PDF, 316kb)
Floor heating (PDF, 184kb)

Σχετικά δάπεδα