Δρυς - Μπεζ κοτόν
Pulse Click | PUCL40103
Μήκος: 151 cm
Πλάτος: 21 cm
Πάχος: 4,5 mm
m² / πακέτο: 2,22 m²
σανίδες/πακέτο: 7
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Floor heating (PDF, 184kb)
Warranty document (PDF, 211kb)

Σχετικά δάπεδα