Δρυς - Μπεζ κοτόν
Pulse Glue Plus | PUGP40103
Μήκος: 151,5 cm
Πλάτος: 21,7 cm
Πάχος: 2,5 mm
m² / πακέτο: 3,616 m²
σανίδες/πακέτο: 11
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Warranty document (PDF, 316kb)
Floor heating (PDF, 184kb)

Σχετικά δάπεδα