Δρυς με επίστρωση ελαίων - Γκρι με νερά
Imperio | IMP1628S
Μήκος: 220 cm
Πλάτος: 22 cm
Πάχος: 14 mm
m² / πακέτο: 1,936 m²
σανίδες/πακέτο: 4
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >

Σχετικά δάπεδα