Δρυς με επίστρωση ελαίων - Blue Mountain
Palazzo | PAL3094S
Μήκος: 182 cm
Πλάτος: 19 cm
Πάχος: 14 mm
m² / πακέτο: 2,075 m²
σανίδες/πακέτο: 6
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >

Σχετικά δάπεδα