Δρυς με επίστρωση ελαίων - Εσπρέσο
Variano | VAR1632S
Μήκος: 220 cm
Πλάτος: 19 cm
Πάχος: 14 mm
m² / πακέτο: 2,508 m²
σανίδες/πακέτο: 6
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >

Σχετικά δάπεδα