Μάρμαρο carrara
Arte | UF1400
Μήκος: 62,4 cm
Πλάτος: 62,4 cm
Πάχος: 9,5 mm
m² / πακέτο: 1,5575 m²
σανίδες/πακέτο: 4
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Floor heating (PDF, 218kb)
Εγγύηση (PDF, 268kb)

Σχετικά δάπεδα