Λευκο κεραμικο
Exquisa | EXQ1553
Μήκος: 122,3 cm
Πλάτος: 40,8 cm
Πάχος: 8 mm
m² / πακέτο: 0,999 m²
σανίδες/πακέτο: 2
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Floor heating (PDF, 218kb)
Εγγύηση (PDF, 268kb)

Σχετικά δάπεδα