Σανίδες Φυσικό πεύκο
Impressive | IM1860
Μήκος: 138 cm
Πλάτος: 19 cm
Πάχος: 8 mm
m² / πακέτο: 1,835 m²
σανίδες/πακέτο: 7
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Floor heating (PDF, 218kb)
Warranty (PDF, 169kb)

Σχετικά δάπεδα