Δρυς desert - Θερμό φυσικό
Majestic | MJ3551
Μήκος: 205 cm
Πλάτος: 24 cm
Πάχος: 9,5 mm
m² / πακέτο: 2,952 m²
σανίδες/πακέτο: 6
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Floor heating (PDF, 218kb)
Warranty (PDF, 169kb)

Σχετικά δάπεδα