Σανιδεσ σκουρησ δρυοσ Kαραιβικησ
Perspective Wide | ULW1546
Μήκος: 137,6 cm
Πλάτος: 19 cm
Πάχος: 9,5 mm
m² / πακέτο: 1,5686 m²
σανίδες/πακέτο: 6
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Floor heating (PDF, 218kb)
Εγγύηση (PDF, 268kb)

Σχετικά δάπεδα