Σανίδεσ ματ παλαιωμενη δρυσ
Perspective | UF312
Μήκος: 138 cm
Πλάτος: 15,6 cm
Πάχος: 9,5 mm
m² / πακέτο: 1,507 m²
σανίδες/πακέτο: 7
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
Floor heating (PDF, 218kb)
Εγγύηση (PDF, 268kb)

Σχετικά δάπεδα