Δρυς - Διαχρονικό γκρι
Balance Glue Plus | BAGP40037
Μήκος: 1256 mm
Πλάτος: 194 mm
Πάχος: 2,5 mm
m² / πακέτο: 3,655
σανίδες/πακέτο: 15
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα
???OS? ?????S?S (pdf, 118kb)

Σχετικά δάπεδα