Δρυς - Διαχρονικό γκρι

Balance Glue Plus | BAGP40037
Μήκος: 1256 mm
Πλάτος: 194 mm
Πάχος: 2,5 mm
m² / πακέτο: 3,655
σανίδες/πακέτο: 15
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα

Σχετικά δάπεδα

Top