Δρυς - Γκρι κοτόν με πριονίσματα

Pulse Glue Plus | PUGP40106
Μήκος: 1515 mm
Πλάτος: 217 mm
Πάχος: 2,5 mm
m² / πακέτο: 3,616
σανίδες/πακέτο: 11
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >
Έγγραφα

Σχετικά δάπεδα

Top