Δρυς Newcastle καφέ

Eligna | EL3582
Μήκος: 1380 mm
Πλάτος: 156 mm
Πάχος: 8 mm
m² / πακέτο: 1,722
σανίδες/πακέτο: 8
Προεπισκόπηση του αγαπημένου σας δαπέδου με το RoomViewer >

Σχετικά δάπεδα

Top